Skilmálar

Allir sem eru orðnir 16 ára og búa á félagssvæði KSK geta orðið félagar. Félagssvæðið er Suðurnes, Hafnarfjörður, Garðabær, Kópavogur, Seltjarnarnes og Reykjavík.

Félagsgjald er kr. 1.000,- sem varðveitt er í stofnsjóði félagsins á þínu nafni. Stofnsjóður er séreignarsjóður.

Við inngöngu skuldbindum við okkur lögum félagsins, eins og þau eru eða verða á hverjum tíma.

Félagið er samvinnufélag samkvæmt landslögum.

Félagsmenn bera ekki persónulega ábyrgð á skuldbindingum þess, fram yfir það sem nemur stofnsjóðsinneign hvers um sig.

Sérhver félagsmaður hefur eitt atkvæði og er kjörgengur í trúnaðarstöður samkvæmt samþykktum félagsins.